Sugar-apple/Mãng cầu 6.5kg Box (MangCau) Products
Name Sugar-apple/Mãng cầu 6.5kg Box
Code MangCau
Type Standard
Brand
Category Trái Cây Tươi
Price 65.00
Tax Rate No Tax
Tax Method Exclusive
Unit Thùng (box)
In Stock Yes
Product Details

Mãng cầu dai ngon chưa chín cúng thoái mãi nhé cả nhà!

Thùng 6,5 kg/ 65$