πισιναΕσωτερική Πισίνα

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος γυναίκες μετανάστριες, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους. Βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, διακοπής είναι αποζεύκτες B10, B16, ρεύμα διακόπτες κυκλώματος για ονομαστικά ρεύματα 25 και 40 Α, κ...
service πισινας pisinaspaTsopanakis

Αναζητάτε μέρη για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με βουτιές και ηλιοθεραπεία για σας και τα παιδιά; Βρήκαμε τα καλύτερα καφέ με πισίνα στην Αθήνα. If you beloved this article and you also would like to collect more info pertaining to πισινες χωρις αδεια (Recommended Webpage) please visit t...
Αφυγραντεσ Για Πισινεσ

service πισινες pisinaspaΤο μεγαλύτερο πλεονέκτημα της πισίνας με skimmer είναι οτι δεν απαιτείται δεξαμενή συλλογής του νερού και είναι η οικονομικότερη λύση για πισίνες ιδιωτικές. Επιτρέψτε μας να σας προσφέρουμε μία μοναδική εμπειρία ζωής, στους χώρους του I-Spa ή στο δωμάτιό σας, μια από τις δεκά...
phpFox Developers Debug Toggle JavaScript Console
Version:
3.8.0
Product Code Name:
Nebula

Total Time:
0.2973020
PHP General Time:
0.0630963
GZIP:
enabled

Driver Version:
MySQL 5.5.62-0ubuntu0.14.04.1
SQL Time:
0.2342057
SQL Queries:
13
SQL Memory Usage:
19.45 kb
SQL Slave Enabled:
No
SQL Total Slaves:
N/A
SQL Slave Server:
N/A

Total Memory Usage:
2.56 Mb
Total Memory Usage (Including Debug):
2.62 Mb
Memory Limit:
0.5 b (-1)

Load Balancing Enabled:
No
Requests From:
198.13.61.26


Server Time Stamp:
May 27, 2020, 10:09 am
PHP Version:
5.5.9-1ubuntu4.29
PHP Sapi:
apache2handler
PHP safe_mode:
false
PHP open_basedir:
false
Operating System:
Linux

Cache:
file
SQL Queries
0.0000980 | Memory Before: 443.04 kb | Memory After: 444.55 kb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 1 | Slave: No
SELECT value_actual
FROM phpfox_setting
WHERE var_name = 'phpfox_version'
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEphpfox_settingrefvar_namevar_name102const1Using where
0.0046160 | Memory Before: 739.76 kb | Memory After: 741.11 kb | Memory Used: 1.35 kb | Rows: - | Slave: No
INSERT INTO phpfox_log_session (session_hash, id_hash, user_id, last_activity, location, is_forum, forum_id, im_hide, ip_address, user_agent) VALUES ('83a3e85b898199eacf5f5ba649b49b61', 'c56fb43d525078d2aaf85f739d93f298', '0', '1590574148', '/blog/tag/pisinaspa-gr-service-960-953-963-953-957-945-962/', '0', '0', '0', '18.207.254.88', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)')
0.0000789 | Memory Before: 874.25 kb | Memory After: 875.76 kb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 1 | Slave: No
SELECT s.style_id, s.parent_id AS style_parent_id, s.folder AS style_folder_name, t.folder AS theme_folder_name, t.parent_id AS theme_parent_id, t.total_column, s.l_width, s.c_width, s.r_width
FROM phpfox_theme_style AS s
     JOIN phpfox_theme AS t
            ON(t.theme_id = s.theme_id)

WHERE s.is_default = 1
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEsrefis_defaultis_default1const1 
1SIMPLEteq_refPRIMARY,theme_idPRIMARY2phpfoxfb.s.theme_id1 
0.0000498 | Memory Before: 877.59 kb | Memory After: 879.09 kb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 1 | Slave: No
SELECT folder AS parent_style_folder
FROM phpfox_theme_style
WHERE style_id = 1
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEphpfox_theme_styleconststyle_id_2,style_idstyle_id_22const1 
0.0014410 | Memory Before: 1.34 Mb | Memory After: 1.34 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 3 | Slave: Yes
SELECT *, COUNT(item_id) AS total
FROM phpfox_tag
WHERE category_id = 'blog' AND tag_url = 'pisinaspa-gr-service-960-953-963-953-957-945-962'
GROUP BY tag_id
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEphpfox_tagrefcategory_id,tag_url,user_search,user_search_general,category_id_2tag_url257const3Using where
0.0012269 | Memory Before: 1.39 Mb | Memory After: 1.39 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 1 | Slave: Yes
SELECT COUNT(*)
FROM phpfox_blog AS blog
INNER      JOIN phpfox_tag AS tag
            ON(tag.item_id = blog.blog_id AND tag.category_id = 'blog')

WHERE blog.is_approved = 1 AND blog.post_status = 1 AND blog.privacy IN(0) AND tag.tag_text = 'pisinaspa.gr service πισινας' AND blog.module_id = 'blog'
LIMIT 1
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEtagrefitem_id,category_id,user_search,user_search_general,item_id_2,item_id_3,category_id_2category_id_2334const,const3Using where
1SIMPLEblogeq_refPRIMARY,public_viewPRIMARY4phpfoxfb.tag.item_id1Using where
0.0044611 | Memory Before: 1.41 Mb | Memory After: 1.41 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 3 | Slave: Yes
SELECT blog_text.text_parsed AS text, blog.*, u.user_id, u.profile_page_id, u.server_id AS user_server_id, u.user_name, u.full_name, u.gender, u.user_image, u.is_invisible, u.user_group_id, u.language_id
FROM phpfox_blog AS blog
INNER      JOIN phpfox_tag AS tag
            ON(tag.item_id = blog.blog_id AND tag.category_id = 'blog')
     JOIN phpfox_blog_text AS blog_text
            ON(blog_text.blog_id = blog.blog_id)
     JOIN phpfox_user AS u
            ON(u.user_id = blog.user_id)

WHERE blog.is_approved = 1 AND blog.post_status = 1 AND blog.privacy IN(0) AND tag.tag_text = 'pisinaspa.gr service πισινας' AND blog.module_id = 'blog'
ORDER BY blog.time_stamp DESC
LIMIT 5
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEtagrefitem_id,category_id,user_search,user_search_general,item_id_2,item_id_3,category_id_2category_id_2334const,const3Using where; Using temporary; Using filesort
1SIMPLEblogeq_refPRIMARY,public_view,user_id_2,user_idPRIMARY4phpfoxfb.tag.item_id1Using where
1SIMPLEueq_refPRIMARY,user_idPRIMARY4phpfoxfb.blog.user_id1 
1SIMPLEblog_texteq_refPRIMARYPRIMARY4phpfoxfb.tag.item_id1 
0.0002699 | Memory Before: 1.49 Mb | Memory After: 1.49 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 0 | Slave: Yes
SELECT d.blog_id, d.category_id, c.name AS category_name, c.user_id
FROM phpfox_blog_category_data AS d
     JOIN phpfox_blog_category AS c
            ON(d.category_id = c.category_id)

WHERE d.blog_id IN(50000, 49846, 49132)
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEdALLblog_id,category_idMISSING KEY   1Using where
1SIMPLEceq_refPRIMARY,category_idPRIMARY4phpfoxfb.d.category_id1 
0.0021360 | Memory Before: 1.49 Mb | Memory After: 1.49 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 9 | Slave: Yes
SELECT tag_id, item_id, tag_text, tag_url
FROM phpfox_tag
WHERE item_id IN(50000, 49846, 49132) AND category_id = 'blog'
ORDER BY tag_id ASC
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEphpfox_tagrangeitem_id,category_id,user_search,user_search_general,item_id_2,item_id_3,category_id_2item_id81 9Using where; Using filesort
0.0001161 | Memory Before: 1.74 Mb | Memory After: 1.74 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 0 | Slave: No
SELECT groupid
FROM phpfox_user
WHERE user_name like 'blog'
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEphpfox_userrangeuser_nameuser_name103 1Using where
0.0001180 | Memory Before: 2.33 Mb | Memory After: 2.33 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 10 | Slave: Yes
SELECT c.category_id, c.name, c.name, c.user_id
FROM phpfox_blog_category AS c
WHERE c.user_id = 0
GROUP BY c.category_id
ORDER BY c.name ASC
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEcALLuser_id,name_urlMISSING KEY   10Using where; Using filesort
0.0001559 | Memory Before: 2.39 Mb | Memory After: 2.39 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 10 | Slave: Yes
SELECT c.category_id, c.name, c.name, c.user_id
FROM phpfox_blog_category AS c
WHERE c.user_id = 0
GROUP BY c.category_id
ORDER BY c.name ASC
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEcALLuser_id,name_urlMISSING KEY   10Using where; Using filesort
0.2194381 | Memory Before: 2.43 Mb | Memory After: 2.43 Mb | Memory Used: 1.51 kb | Rows: 0 | Slave: Yes
SELECT category_id, tag_text AS tag, tag_url, COUNT(item_id) AS total
FROM phpfox_tag
WHERE category_id = 'blog' AND added > 1589969348
GROUP BY tag_text, tag_url
HAVING total > 1
ORDER BY total DESC
LIMIT 10
/* OO Query */
IdSelect TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
1SIMPLEphpfox_tagrefcategory_id,user_search,user_search_general,category_id_2category_id77const93298Using where; Using temporary; Using filesort
Array
(
    [session] => 83a3e85b898199eacf5f5ba649b49b61
    [redirect] => /blog/tag/pisinaspa-gr-service-960-953-963-953-957-945-962/
)
Go to top